تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دانلود طرح تدبير 97-98 متناسب با ساحت هاي سند تحول بنيادين


ددانلود طرح تدبير 98_97 مدیر ابتدایی دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبير سال تحصیلی97-98 براساس نگارش جدید ویرایش 24/6/97 براساس ساحت هاي سند تحول فرمت فایل ورد و قابل ویرایش(متناسب با تکمیل در سایت همگام)  برنامه سالانه(فرم 2) براساس ساحت ها ی سند تحول جدول خود ارزیابی شماره 6 تقویم اجرایی فرم شماره 3 تعداد صفحات) 82 صفحه قابل ویرایش از آنجا كه دستیابی به مراتبی از حیات طیبه غایت تعلیم و تربیت در سند تحول بنيادين می باشد و این مراتب با توجه به ابعاد مختلف وجودی و نیازهاي فردی و اجتماعی در شش ساحت طبقه بندی شده است ، در برنامه تدبير نیز كلیه فعالیت ها و اقدامات مدرسه باید در جهت ساحت هاي شش گانه و غایت تعلیم و تربیت باشد.بنابراین تربیت دانش آموزان به صورت

ادامه مطلب  
نمونه طرح تدبير مدارس ابتدایی براساس همگام


برنامه تدبير سال تحصیلی97-98 براساس نگارش جدیدفرمت فایل ورد و قابل ویرایش(متناسب با تکمیل در سایت همگام)دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبير سال تحصیلی97-98براساس نگارش جدید ویرایش 24/6/97 براساس ساحت هاي سند تحولفرمت فایل ورد و قابل ویرایش(متناسب با تکمیل در سایت همگام) برنامه سالانه(فرم 2) براساس ساحت ها ی سند تحولجدول خود ارزیابی شماره 6تقویم اجرایی فرم شماره 3تعداد صفحات) 82 صفحه قابل ویرایشاز آنجا كه دستیابی به مراتبی از حیات طیبه غایت تعلیم و تربیت در سند تحول بنيادين می باشد و این مراتب با توجه به ابعاد مختلف وجودی و نیازهاي فردی و اجتماعی در شش ساحت طبقه بندی شده است ، در برنامه تدبير نیز كلیه فعالیت ها و اقدامات مدرسه باید در جهت ساحت هاي شش گانه و غایت تعلیم و تربیت باشد. بنابراین تربیت دانش آموزان به

ادامه مطلب  
تحقیق جامع در مورد تعریف سند و انواع آ ن


فرمت فایل:WORD(قاببل ویرایش)تعدا81صحفه    مقدمه  بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن  تعریف سند و انو اع آ ن  انواع سند شرایط سند رسمی فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد فصل دو م – صدور اجراییه مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد ابلا غ اجراییه مبحث دوم – ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه اسناد دارای وثیقه مبحث سوم – روش بازداشت                                                  

ادامه مطلب  
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شناسایی و تحلیل اهداف بنيادين و تبیین چشم‌انداز کلان و ماموریت‌هاي استان pdf


دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شناسایی و تحلیل اهداف بنيادين و تبیین چشم‌انداز کلان و ماموریت‌هاي استان pdfقابل کپی کردننوع فایل: PDFتعداد صفحه :275 فهرست گزارش فصل ششم: تبیین چشم انداز و طراحی سناریوی توسعه فضایی استان 1الف) عقلانیت مسئله 1الف- 1- مسئله محتوایی 2الف- 2- مسئله رویهاي 3ب) طراحی چارچوب مواجهه 4ب- 1- چارچوب محتوایی 51- سطوح محتوایی 5 - ب- 12- الزامات محتوایی منتج از مراحل توسعه منطقه ای و ملی 8 - ب- 1ب- 2- چارچوب رویه ای 11-1-6 شناسایی و تحلیل اهداف بنيادين 14-1-1-6 شناسایی مجموعه اهداف 16-1-1-1-6 شناسایی اهداف برآمده از اسناد فرادست و موازی 16-2-1-1-6 شناسایی اهداف برآمده از ارز شهاي جامعه مورد برنام هریزی 23-3-1-1-6 شناسایی اهد

ادامه مطلب  
کتاب پزشکی خفٌی کامل 300 ص


300 صفهرست مطالب كتاب خُُفی عَِلائی (قسمت اوّل)پیشگفتار : ........................................................................................................ ٢مقدمه : ............................................................................................................... ٣هوالشافی ......................................................................................................... ٣شرح حال مولف خفی علائی.................................................................................. ٤مولفات طبی گرگانی........................................................................................... ٥اما مولفات طبی جرجانی عبارتند از:........................................................................ ٥در باره خف علائی............

ادامه مطلب  
پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 78 صفحه مقدمه: تعریف سند و اقسام آن:مبحث اول: تعریف سندمستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی كه بدان استناد می كنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تكیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد كنند...» آمده است. الف: سند عادی1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذكوره در م

ادامه مطلب  
دانلود کتاب مشهور خفی علایی در علم طب سنتی با فرمت ورد(فارسی)


خفی علایی یکی از آثار ارزشمند سید اسماعیل جرجانی و از کتابهاي طب سنتی ایرانی اسلامی است که در قرن ششم نوشته شده. در اینجا می توانید این کتاب را با فرمت پرکاربرد ورد دانلود کنید. زبان کتاب فارسی است.فهرست کتاب:مقاله نخستین از بخش نخستین: در تدبير حفظ صحّت 7 باب نخست: در تدبير هوا 9 باب دوّم: در تدبير فصل‌هاي سال 14 باب سوّم: در تدبير شهر و مسکن 18 باب چهارم: در تدبير جامه پوشیدن 20 باب پنجم: در معرفت غذا و تدبير آن 22 باب ششم: اندر تدبير آب 29 باب هفتم: در تدبير شراب 34 باب هشتم: اندر خواب و بیداری 41 باب نهم: در حرکت و سکون 44 باب دهم: در تدبير استفراغ به داروی مسهل 49 باب یازدهم: در تدبير استفراغ به داروی قی 56 باب دوازدهم: در تدبير فصد و حجامت 60 باب سیزدهم: اندر تدبير استفراغهاي دیگر 70 باب چهاردهم:

ادامه مطلب  
دانلود نسخه بسیار نفیس و نایاب کتاب مشهور ذخیره خوارزمشاهی از اسماعیل جرجانی (مکتوب در سال 676 قمری، مصور)


ذخیرهٔ خوارزمشاهی کتابی‌است به زبان فارسی در پزشکی نوشتهٔ اسماعیل جرجانی. آغاز تألیف آن ۵۰۴ قمری بوده‌است. کتاب تقدیم به قطب‌الدین خوارزمشاه است. ذخیرهٔ خوارزمشاهی بزرگ‌ترین کتاب پزشکی به زبان فارسی بود که تا بدان تاریخ نوشته می‌شد. جرجانی خود در باب تفصیل کتاب در مقدمهٔ اثر گوید: و خاصیت این کتاب تمامی است از بهر آنکه قصد کرده آمده‌است تا اندر هر بابی آنچه طبیب را اندر آن باب بباید دانست از علم و عمل به تمامی یاد کرده آید و معلوم است که بر این نسق هیچ کتابی موجود نیست.[...] و این کتاب چنان جمع کرده آمده‌است که طبیب را اندر هیچ باب به هیچ کتاب دیگر حاجت نباشد و به سبب بازگشتن به کتابهاي بسیار، خاطر پراکنده نشود.ذخیره خوارزمش

ادامه مطلب  
اسناد حقوقی


مبحث اول: تعریف سند:مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی كه بدان استناد می كنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تكیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد كنند...» آمده است. و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.الف: سند عادی:1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذكوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است

ادامه مطلب  
دانلود طرح تدبير سال 98-97


دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی در قالب ورد(طرح تدبير-97-98)کاملترن و خلاصه ترین برنامه  تدبير در قالب ورد شامل 7فصل از 7 فرایند و مراحل تدبير به صورت جز و کل این برنامه کاما آماده و انالیرز فقط سایت درسی فایل می باشد که توسط نویسنده پیشتیبانی کامل می گردد(به اضافه دوطرح کامل و جدا گانه در یک فایل زیپ)1-فصل اول  برنامه شامل موارد ذیل (از صفحه 1تا7) (چشم اندازها اهداف و ماموریتها-چشم اندازها-اهداف-ماموریتها) 2-فصل دوم برنامه به شرح ذیل (ازصفحه7تا11)مشخصات آموزشگاه-مشخصات فیزیکی آموزشگاه-نهادها  و  مراکزعلمی ،  فرهنگی  ، هنری 3-فصل سوم برنامه به شرح ذیل (از صفحه 11تا14نیروی انسانی-آمار معلمان متناسب با تحصیلات دانشگاهی-مدیریت آموزشگاه-کادر 4-فصل چهارم شامل موارد  ذیل(از صفحه19تا25) فرم خود ارزیابی بهبود فر

ادامه مطلب  
دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبير ویژه سال 96


با گذشت دوسال از طرح پر محتوا و قدرتمند طرح تدبيرتیم موفق و فرهنگی درسی فایل با تکیه بر دانش مدرسان و مجریان استانی و کشوری خود دست به طراحی طرح جدید تدبير ویژه سال 1397 زده که محتوای این برنامه تک و قدرتمند و با ویرایش ساده و قابل فهم ویژه کلیه مدیران طرح تدبيرچه انان که تازه به این طرح پیوسته و چه آنان که قبلا جز این برنامه بودند به شکل ذیل برایشان طراحی نمودیم و راهنمایی اجرای ان توسط مدرس این طرح با ایدی تلگرام   drsifile@ انجام می شود  دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبيرمـــــــــشخـــــــــــصات فـــــــــایـــل هــــــــــــا(1-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای برنامه که از نیازمندی هاي هر برنامه سالانه ای می باشد2-فهرست مطالب طرح بصورت دقیق و مقدمه برنامه جهت بررسی

ادامه مطلب  
دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبير سال 96-97


فایل هاي برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبير بصورت کامل شدهفرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش  تعداد صفحات: 300صفحه  قیمت فایل:10000تومان نوع دریافت: پرداخت و دریافت انلاینبا گذشت دوسال از طرح پر محتوا و قدرتمند طرح تدبيرتیم موفق و فرهنگی درسی فایل با تکیه بر دانش مدرسان و مجریان استانی و کشوری خود دست به طراحی طرح جدید تدبير ویژه سال 1396_1397 زده که محتوای این برنامه تک و قدرتمند و با ویرایش ساده و قابل فهم ویژه کلیه مدیران طرح تدبيرچه انان که تازه به این طرح پیوسته و چه آنان که قبلا جز این برنامه بودند به شکل ذیل برایشان طراحی نمودیم و راهنمایی اجرای ان توسط مدرس این طرح با ایدی تلگرام drsifile@ انجام می شود . (1-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای برنامه که از نیازمندی هاي هر برنامه

ادامه مطلب  
دانلود برنامه سالانه ی طرح تدبير مدیر ابتدایی


فایل هاي برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبير بصورت کامل شدهفرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش  تعداد صفحات: 300صفحه  قیمت فایل:10000تومان نوع دریافت: پرداخت و دریافت انلاینبا گذشت دوسال از طرح پر محتوا و قدرتمند طرح تدبيرتیم موفق و فرهنگی درسی فایل با تکیه بر دانش مدرسان و مجریان استانی و کشوری خود دست به طراحی طرح جدید تدبير ویژه سال 1396_1397 زده که محتوای این برنامه تک و قدرتمند و با ویرایش ساده و قابل فهم ویژه کلیه مدیران طرح تدبيرچه انان که تازه به این طرح پیوسته و چه آنان که قبلا جز این برنامه بودند به شکل ذیل برایشان طراحی نمودیم و راهنمایی اجرای ان توسط مدرس این طرح با ایدی تلگرام drsifile@ انجام می شود . (1-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای برنامه که از نیازمندی هاي هر برنامه سالانه ای

ادامه مطلب  
دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبير


فایل هاي برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبير بصورت کامل شدهفرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش  تعداد صفحات: 300صفحه  قیمت فایل:10000تومان نوع دریافت: پرداخت و دریافت انلاینبا گذشت دوسال از طرح پر محتوا و قدرتمند طرح تدبيرتیم موفق و فرهنگی درسی فایل با تکیه بر دانش مدرسان و مجریان استانی و کشوری خود دست به طراحی طرح جدید تدبير ویژه سال 1396_1397 زده که محتوای این برنامه تک و قدرتمند و با ویرایش ساده و قابل فهم ویژه کلیه مدیران طرح تدبيرچه انان که تازه به این طرح پیوسته و چه آنان که قبلا جز این برنامه بودند به شکل ذیل برایشان طراحی نمودیم و راهنمایی اجرای ان توسط مدرس این طرح با ایدی تلگرام drsifile@ انجام می شود . (1-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای برنامه که از نیازمندی هاي هر برنامه سالانه ای می باشد

ادامه مطلب  
دانلود تقویم اجرایی طرح تدبير


فایل هاي برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبير بصورت کامل شدهفرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش  تعداد صفحات: 300صفحه  قیمت فایل:10000تومان نوع دریافت: پرداخت و دریافت انلاینبا گذشت دوسال از طرح پر محتوا و قدرتمند طرح تدبيرتیم موفق و فرهنگی درسی فایل با تکیه بر دانش مدرسان و مجریان استانی و کشوری خود دست به طراحی طرح جدید تدبير ویژه سال 1396_1397 زده که محتوای این برنامه تک و قدرتمند و با ویرایش ساده و قابل فهم ویژه کلیه مدیران طرح تدبيرچه انان که تازه به این طرح پیوسته و چه آنان که قبلا جز این برنامه بودند به شکل ذیل برایشان طراحی نمودیم و راهنمایی اجرای ان توسط مدرس این طرح با ایدی تلگرام drsifile@ انجام می شود .(1-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای برنامه که از نیازمندی هاي هر برنامه سالانه ای می باشد2-فهرست مطا

ادامه مطلب  
دانلود برنامه سالانه طرح تدبير سال 1396


برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبير بصورت کامل شده(با 300صفحه ورد) فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش  تعداد صفحات: 300صفحه نوع دریافت: پرداخت و دریافت انلاینبا گذشت دوسال از طرح پر محتوا و قدرتمند طرح تدبيرتیم موفق و فرهنگی درسی فایل با تکیه بر دانش مدرسان و مجریان استانی و کشوری خود دست به طراحی طرح جدید تدبير ویژه سال 1396_1397 زده که محتوای این برنامه تک و قدرتمند و با ویرایش ساده و قابل فهم ویژه کلیه مدیران طرح تدبيرچه انان که تازه به این طرح پیوسته و چه آنان که قبلا جز این برنامه بودند به شکل ذیل برایشان طراحی نمودیم و راهنمایی اجرای ان توسط مدرس این طرح با ایدی تلگرام drsifile@ انجام می شود . (1-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای برنامه که از نیازمندی هاي هر برنامه سالانه ای می باشد 2-فهرست مطالب طر

ادامه مطلب  
طرح تدبير کامل سال96-97


فایل هاي برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبير بصورت کامل شدهفرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش  تعداد صفحات: 300صفحه  قیمت فایل:7000تومان نوع دریافت: پرداخت و دریافت انلاینبا گذشت دوسال از طرح پر محتوا و قدرتمند طرح تدبيرتیم موفق و فرهنگی درسی فایل با تکیه بر دانش مدرسان و مجریان استانی و کشوری خود دست به طراحی طرح جدید تدبير ویژه سال 1396_1397 زده که محتوای این برنامه تک و قدرتمند و با ویرایش ساده و قابل فهم ویژه کلیه مدیران طرح تدبيرچه انان که تازه به این طرح پیوسته و چه آنان که قبلا جز این برنامه بودند به شکل ذیل برایشان طراحی نمودیم و راهنمایی اجرای ان توسط مدرس این طرح با ایدی تلگرام drsifile@ انجام می شود . (1-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای برنامه که از نیازمندی هاي هر برنامه سالانه ای می باشد 2-فهرست مطالب

ادامه مطلب  
سند و اقسام آن


سند و اقسام آن فهرستفصل اول: سند و اقسام آن   مبحث اول: تعریف سند        مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی           بند اول: سند عادی و تعریف آن          بند دوم: سند رسمی و تعریف آن        بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است        بند چهارم: انواع سند رسمی            الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت    ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و كاربردی در یك دید كلی          بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی   بند شش

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال


اسناد هویتی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسائی افراد به كار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائی صنفی مانند كارت هاي شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارك نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( كلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چك پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتكبین جرائم مذكور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملكردهاي این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند . در خصوص اینكه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( كلاه ب

ادامه مطلب  
بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی


بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی چرا سند را ثبت می كنیممی دانیم اگر رعایت ضوابط مقرر قانونی در ثبت سند نشود آن سند اگر چه ثبت شده باشد ولی قانوناً رسمی تلقی نمی شود چون هر ثبتى سند را رسمى نمى‏كند. ممكن است سند در دفتر اسناد رسمى یا دفتر ازدواج و طلاق هم به ثبت رسیده باشد ولی رسمى تلقى نشود. بنابراین هر سندى كه ثبت شد و رسمى تلقی نشد دیگر داراى آثار مذكور در مواد 70،72،73 قانون ثبت نیز نخواهد بود . براى این كه سند رسمى تلقى بشود طبق ماده 1287 ق.م رعایت تحقق شرایطی در ثبت سند لازم است . اگر بعضى شرایط مقرر قانونی در ثبت سند رعایت نشود ومثلاً نسبت به اجرای چنین سندی اجرائیه صادر شده باشد باید باطل شود .چرا كه سند مزبور رسمى و لازم الاجرا نبوده است و در مواردی باید توقیف عملیات اجرایی نیز صادر شود ضمناً چنین سندی دار

ادامه مطلب  
تحقیق با عنوان سند


تحقیق با موضوع سند 85 صفحه با فرمت WORD    فهرستفصل اول: سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی بند اول: سند عادی و تعریف آن بند دوم: سند رسمی و تعریف آن بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است بند چهارم: انواع سند رسمی الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و كاربردی در یك دید كلی بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی بند ششم: تفاوت سندی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حكم سند رسمی لازم الاجراء فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: مبحث اول: اسنادی كه می توان درخواست اجراء آنها را نمود بند اول: اسناد معلق و منجز بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر بند سوم: تقاضای كتبی متعهد له بند چهارم

ادامه مطلب  
دانلود برنامه ی سالانه براساس طرح تدبير 96-97


  دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبير 96-97این برنامه در قالب ورد و پی دی اف می باشد تعداد صفحات 83 صفحه تعداد فصل ها 7 فصل کاملتدوین شده:براساس بخشنامه هاي  اعلام شده وزارت آموزش و پرورش(مدرسین تدبير) نگارش: توسط دو نفر از ارزیابان و مدرسان تدبيرفهرست مطالب موجود در این برنامه کامل و جامع(از فرم 1تا6) فصل یک : مقدمه مقدمه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش برنامه در افق چشم انداز 14048 اهداف دوره ابتدایی    اهداف طرح تدبير نمونه ابلاغ تدبير   فصل دوم : مشخصات آموزشگاه    الف – شناسنامه آموزشگاه    ب- امکانات و تجهیزات   ج- مشخصات فیزیکی مدرسه    د ) نهادهاي فرهنگی ، علمی ، هنری و مذهبی مرتبط با مدرسه

ادامه مطلب  
دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبير 96-97


 دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبير 97این برنامه در قالب ورد و پی دی اف می باشد تعداد صفحات 83 صفحه تعداد فصل ها 7 فصل کاملتدوین شده:براساس بخشنامه هاي  اعلام شده وزارت آموزش و پرورش(مدرسین تدبير) نگارش: توسط دو نفر از ارزیابان و مدرسان تدبيرفهرست مطالب موجود در این برنامه کامل و جامع(از فرم 1تا6) فصل یک : مقدمه مقدمه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش برنامه در افق چشم انداز 14048 اهداف دوره ابتدایی    اهداف طرح تدبير نمونه ابلاغ تدبير   فصل دوم : مشخصات آموزشگاه    الف – شناسنامه آموزشگاه    ب- امکانات و تجهیزات   ج- مشخصات فیزیکی مدرسه    د ) نهادهاي فرهنگی ، علمی ، هنری و مذهبی مرتبط با مدرسه&

ادامه مطلب  
دانلود برنامه ی سالانه براساس طرح تدبير 97


طرح تدبير ابتدایی ویژه 1397 برنامه سالانه بر اساس برنامه تدبيرسال تحصیلی 97-98مدیر آموزشگاه ابتداییبرنامه سالانه براساس طرح تد بیر مدیر آموزشگاه ابتدایی و فرمت سال1397این برنامه مشتمل بر 7 فرایند اصلی طرح تدبير تدوین گردیده است مهمترین بخش برنامه جدول شماره دو برنامه عملیاتی طرح تدبير می باشد که با دقت و صبر  فراوان متناسب با سال جدید تدوین شده است.فرمت فایل ورد و قابل ویرایش جهت اعمال تغییرات دلخواهتعداد صفحات جدول شماره 2 برنامه عملیاتی 17 صفحه تعداد کل فایل 80 صفحهمشخصات فایل به شکل سر فصل هاي ذیل می باشدمقدمهاهداف دوره ابتداییچشم انداز – رویکردهاي مدرسهمدرسه در افق چشم انداز 1404 – بیانیه مأموریتچشم انداز آموزشگاه – مأموریت آموزشگاهچرخش هاي تحول آفرینصورت جلسه تأیید شورای مدرسهاطلاعات شناسنامه ای آمو

ادامه مطلب  
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - شناسایی و تحلیل اهداف بنيادين WORD


دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - شناسایی و تحلیل اهداف بنيادين WORD+ 77  صفحه+ WORD فهرست مطالب6-1- شناسایی و تحلیل اهداف بنيادين.. 16-1-1- شناسایی مجموعهی اهداف... 3گام اول: تعیین چارچوب موقعیت تصمیم. 3گام دوم: شناسایی مجموعه اهداف... 66-1-1-1- اهداف(عام، راهبردی و عملیاتی) حوزه جمعیت و مهاجرت... 76-1-1-2- اهداف (عام، راهبردی و عملیاتی) حوزه تولید. 96-1-1-3- اهداف (عام، راهبردی و عملیاتی) حوزه حمل و نقل و ارتباطات... 116-1-1-4- اهداف(عام، راهبردی و عملیاتی) حوزه انرژی.. 146-1-1-5- اهداف (عام، راهبردی و عملیاتی) حوزه نظام سکونتگاهی.. 166-1-1-6- اهداف (عام، راهبردی و عملیاتی) حوزه اجتماعی-فرهنگی.. 186-1-1-7- اهداف (عام، راهبردی و عملیاتی) حوزه تصمیمگیری.. 236-1-1-8-

ادامه مطلب  
دانلود طرح تدبير96


فایل هاي برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبير بصورت کامل شدهفرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش  تعداد صفحات: 300صفحه  قیمت فایل:10000تومان نوع دریافت: پرداخت و دریافت انلاینبا گذشت دوسال از طرح پر محتوا و قدرتمند طرح تدبيرتیم موفق و فرهنگی درسی فایل با تکیه بر دانش مدرسان و مجریان استانی و کشوری خود دست به طراحی طرح جدید تدبير ویژه سال 1396_1397 زده که محتوای این برنامه تک و قدرتمند و با ویرایش ساده و قابل فهم ویژه کلیه مدیران طرح تدبيرچه انان که تازه به این طرح پیوسته و چه آنان که قبلا جز این برنامه بودند به شکل ذیل برایشان طراحی نمودیم و راهنمایی اجرای ان توسط مدرس این طرح با ایدی تلگرام drsifile@ انجام می شود . (1-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای برنامه که از نیازمندی هاي هر برنامه سالانه ای می باشد 2-فهرست مطالب طرح

ادامه مطلب  
كنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت-21 صفحه


عنوان :كنوانسیون حقوق  افراد دارای معلولیتقالب بندی:wordتعداد صفحات:21  محتویاتمقدمه ماده 1هدفماده 2تعاریفماده 3اصول كلیماده 4تعهدات كلیماده 5برابری و عدم تبعیضماده6زنان دارای معلولیتماده7كودكان دارای معلولیتماده 8 آگاه سازی ماده9دسترسیماده10حق حیاتماده11وضعیت هاي مخاطره آمیز و فوریتهاي انسانیماده12شناسایی برابر در پیشگاه قانونماده13دسترسی به عدالتماده14آزادی و امنیت شخصیماده15آزادی از شكنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه ، غیر انسانی یا تحقیر آمیزماده16آزادی از استثمار، خشونت و آزار و اذیتماده 17حمایت از سلامت فردماده18آزادی تردد و تابعیتو . . .ماده50متون اصلی    كنوانسیون حقوق  افراد دارای معلولیت مقدمه دولتهاي  عضو كنوانسیون حاضر ،( الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور

ادامه مطلب  
تحلیل محتوای کتب هدیه‌هاي آسمان چهارم و پنجم ابتدایی از منظر مؤلفه خودسازی در ساحت اعتقادی – عبادی سند تحول بنيادين


تحلیل محتوای کتب هدیه‌هاي آسمان چهارم و پنجم ابتدایی از منظر مؤلفه خودسازی در ساحت اعتقادی – عبادی سند تحول بنيادين - فایل بصورت word میباشد

ادامه مطلب  
دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-95 براساس طرح تدبير


جدیدترین و بروز ترین طرح تدبير 96_95 که اخرین تغییرات شهریور رو درونش لحاظ کردیم و کاملا اماده و کافیه که شما نام مدرسه خودتونو و چارت و مواردی که مشخصات مدرسه شمارو میرسونه پر کنید این فایل پر حجم مختص به کار شبانه روزی و کارشناسی شده ی همکاران ما بوده و این نمونه کار در هیچ سایت و فروشگاهی موجود نمی باشد  ومختص به استفاده همکاران و مدیران مدارس می باشد و هرگونه سواستفاده در فروشگاه هاي دیگر اقدام  قانونی در پی دارد.محتوای فایل زیپ طرح کامل تدبير شامل موارد زیر میباشد که بصورت کل و جز بیان میکنم( اخرین ویرایش و کامل)اولین برنامه شامل :پاور پوینت طرح تدبير که بصورت جز شامل(1-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای طرح2-فهرست مطالب طرح بصورت دقیق و مقدمه برنامه3-اطلاعات شناسنامه ای و نم

ادامه مطلب  
دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبير سالا96-95


 جدیدترین و بروز ترین طرح تدبير 96_95 که مختص به کار شبانه روزی و کارشناسی شده ی همکاران ما بوده و این نمونه کار در هیچ سایت و فروشگاهی موجود نمی باشد  ومختص به استفاده همکاران و مدیران مدارس می باشد و هرگونه سواستفاده در فروشگاه هاي دیگر اقدام  قانونی در پی دارد.محتوای فایل زیپ طرح کامل تدبير شامل موارد زیر میباشد که بصورت کل و جز بیان میکنماولین برنامه شامل :پاور پوینت طرح تدبير که بصورت جز شامل(1-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای طرح2-فهرست مطالب طرح بصورت دقیق و مقدمه برنامه3-اطلاعات شناسنامه ای و نموداری طرح به همراه تعداد دانش اموزان و ومشخصات کلاس ها4-مشخصات و سمت کارکنان و پرسنل اموزشگاه شما5-اموزگاران و مشخصات به همرا په مقدمه وظایف6-شفاف سازی سازمانی-طرح و برنامه ها7-جشنوار

ادامه مطلب  
طرح تدبير مدارس ابتدایی


طرح تدبير مدارس ابتدایی طرح تدبير مدارس ابتدایی براساس نگارش جدید ویرایش ۲۶ مهر سال۱۳۹۷ براساس ساحت هاي سند تحولدانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبير سال تحصیلی۹۷-۹۸براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوتتوضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است 

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح تدبير مدارس ابتدایی سال ۹۷-۹۸


جدیدترین طرح تدبير مدارس ابتدایی سال ۹۷ طرح تدبير مدارس ابتدایی براساس نگارش جدید ویرایش ۲۶ مهر سال۱۳۹۷ براساس ساحت هاي سند تحولدانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبير سال تحصیلی۹۷-۹۸براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوتتوضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است 

ادامه مطلب  
طرح تدبيردبستان


برنامه سالانه تدبير سال تحصیلی 1396-1397 در وبسایت معتبر درسی فایلمحتوای جدیدترین برنامه تدبير منطبق با همگام در قالب ورد و قابل ویرایش در سایت درسی فایل جهت اشنایی مدیران و معاونان محترم با فرم جدیدتدبير و تغییراتی که در شهریورماه 97- تدبير را از طرح به برنامه تبدیل و فرم هاي 6 و 3 و فرایند هاي ان دستخوش تغییراتی شدند را براساس سایت همگام به ادرس hamgam.medu.ir تدوین نمودم که بعد از دانلود این فایل و وارد کردن مشخصات اموزشگاه خود و تکمیل فرم خود ارزیابی یک نسخه از برنامه  را به همگام ارسال نمایید همچنین اعلام می نمایم این برنامه توسط شخص بنده که از جنس شما مدیر و مجری این برنامه بوده با صبر و حوصله فراوان براساس موازین برنامه تدبير که در بخشنامه ان با فرمت جدید بوده تدوین نموده ام و تضمین کامل و جامع بودن برنامه و راهنمایی شما همکار عزیز از هنگام

ادامه مطلب  
برنامه کامل سالانه براساس طرح تدبير 97 - 96 ( 6 فصل کامل ) ( درقالب ورد )


این برنامه در قالب ورد و پی دی اف می باشد که در 83 صفحه و 6 فصل کامل براساس استانداردهاي اعلام شده وزارت آموزش و پرورش توسط دوتن از مدرسین شهرستانی طرح تدبير نوشته شده است .برای مشاهده 9 صفحه از این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید ....دریافت نمونه برنامه سالانه فهرست مطالب موجود در این برنامه کامل و جامع فصل یک : مقدمه    5مقدمه    5سند تحول بنيادين آموزش و پرورش    6برنامه در افق چشم انداز 1404    8اهداف دوره ابتدایی    9اهداف طرح تدبير    11فصل دوم : مشخصات آموزشگاه    12الف – شناسنامه آموزشگاه :    12ب- امکانات و تجهیزات :    12ج- مشخصات فیزیکی مدرس

ادامه مطلب  
معنای واقعی هنر و هنرمند


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات68 اول دفتر بنام ایزد دانا عاشق ورنه و نظر بازم و می گویم فاشتا بدانی كه به چندین هنر آراسته امعوام عیب ام كنند كه عاشقی همه عمكدام عیب كه سعدی همین هنر دارد با گذر از مكتب ها و سبك هاي  فكری فرهنگی و با همة تعاریفی كه متفكران و فیلسوفان از هنر و عوالم هنری كرده اند: هنر، شاید به دلیل بازگشت اش به حس انسانی و شاید به خاطر تكیه اش بر شهود و مكاشفه كارآیی بسیار در انتقال تجربه هاي درونی و باطنی زندگی آدمی دارد و خبر از رهايی می آورد كه قفل آنها با هیچ كلید دیگری گشودنی نیست. هنر مسیری در زندگی آدمی می گشاید كه با پای چوبی خردورزی و منطق استدلالی نمی توان از آن گذشت. آفرینش هنری در زندگی معنوی آدمی ارجی والا دارد و از این جنبه، برتر و قدرتمندتر از علم منطق فلسفه و اخلاق جلوه می كند.و فلسو

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد اوراق اجاره


24 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق دسته دوم: سندهاي اجاره اموالی که وقفی و یا مشابه آن نیستندبرای این‌ دسته می‌توان به قطعه زمینی مثال زد که مالک آن می‌تواند با صدور سندهاي اجاره, مبالغی را از خریداران این اوراق دریافت دارد تا پس از پایان مراحل مختلف احداث بنا, صاحبان سند یا مستأجران از منافع ساختمان بهره مند شوند. دارندگان این سندها می‌توانند با واگذار کردن آن‌ها به افرادی دیگر حق استیفای منفعت را از خود به دیگران واگذار کنند. در صورت انجام چنین کاری مالک سند یا مستأجر اول خود به موجری برای مستأجر دوم بدل می‌شود. این وضعیت تا هنگامی که مالکان سند اجاره آن را به دیگری واگذار کنند تکرار می‌گردد.به عبارت بهتر, از آن‌جا که با هر

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق اسناد هویتی


اسناد هویتی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسائی افراد به كار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائی صنفی مانند كارت هاي شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .این اسناد پایه و اساس سایر مدارك نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( كلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چك پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتكبین جرائم مذكور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملكردهاي این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .در خصوص اینكه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( كلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چك

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد ارزیابی سند و انواع اقسام سند


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 60 صفحه    مبحث اول: تعریف سند:مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی كه بدان استناد می كنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تكیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد كنند...» آمده است.[1]و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:سند جزء ادلة اثبات دعوی

ادامه مطلب  
دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 97-98 براساس طرح تدبير


جدیدترین و بروز ترین طرح تدبير 97_98 که اخرین تغییرات شهریور رو درونش لحاظ کردیم(تغییرات برنامه سالانه شامل جداسازی فعالیت هاي فوق برنامه و پرورشی و سلامت و تربیت بدنی همچنین فرم 5 خود ارزیابی به فرم6 با اخرین تغییرات تبدیل گردید قسمت خلاقیت و خود ارزیابی ها هم با اندکی تغییر و کاملا اماده و کافیه که شما نام مدرسه خودتونو و چارت و مواردی که مشخصات مدرسه شمارو میرسونه پر کنید این فایل پر حجم مختص به کار شبانه روزی و کارشناسی شده ی همکاران ما بوده و این نمونه کار در هیچ سایت و فروشگاهی موجود نمی باشد  ومختص به استفاده همکاران و مدیران مدارس می باشد و هرگونه سواستفاده در فروشگاه هاي دیگر اقدام  قانونی در پی دارد.محتوای فایل زیپ طرح کامل تدبير شامل موارد زیر میباشد که بصورت کل و جز بیان میکنم

ادامه مطلب  
دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-97 براساس طرح تدبير


جدیدترین و بروز ترین طرح تدبير 96_97 که اخرین تغییرات شهریور رو درونش لحاظ کردیم(تغییرات برنامه سالانه شامل جداسازی فعالیت هاي فوق برنامه و پرورشی و سلامت و تربیت بدنی همچنین فرم 5 خود ارزیابی به فرم6 با اخرین تغییرات تبدیل گردید قسمت خلاقیت و خود ارزیابی ها هم با اندکی تغییر و کاملا اماده و کافیه که شما نام مدرسه خودتونو و چارت و مواردی که مشخصات مدرسه شمارو میرسونه پر کنید . محتوای فایل زیپ طرح کامل تدبير شامل موارد زیر میباشد که بصورت کل و جز بیان میکنم( اخرین ویرایش و کامل) اولین برنامه شامل :پاور پوینت طرح تدبير که بصورت جز شامل (1-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای طرح 2-فهرست مطالب طرح بصورت دقیق و مقدمه برنامه 3-اطلاعات شناسنامه ای و نموداری طرح به همراه تعد

ادامه مطلب  
تحقیق درمورد سند و انواع آن

  به نام خدا عنوان فایل : تحقیق درمورد سند و انواع آنکیفیت فایل : عالینوع محصول : دانلودیفرمت فایل : wordقیمت همراه با تخفیف :5500تعداد صفحات فایل :56منابع فایل : ویکی پدیا، بیتوته، تبیان و سایت هاي معتبر دیگرفایل قابل ویرایش و آماده ی پیرینت می باشد  قسمتی از متن فایل : سند و انواع آن   مقدمه مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا

ادامه مطلب  
تحقیق جامع و کامل درباره سیب زمینی(گیاه شناسی,خاک سیب زمینی و کشت سیب زمینی)


 فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 69 صفحه   پیشگفتارمحصولات کشاورزی هر ساله در سطح جهان از جمله ایران توسط عوامل بیماریزای گیاهی مختلف خسارت می بینند که در بین این عوامل بیماریزا نماتدهاي انگل گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.نماتدهاي انگل گیاهی نه تنها از طریق حمله مستقیم به گیاهان زیان می رسانند بلکه بطور غیر مستقیم نیز باعث کاهش محصول و ایجاد خسارت می گردند. علائم ناشی از تغذیه نماتدها ممکن است روی اندام هوایی گیاه و ریشه و یا فقط روی ریشه دیده شود. در حالت دوم، ضعف عمومی و کمبود مواد غذایی نیز در قسمت هاي هوایی گیاه دیده می شود. برای مثال زخمهاي ریشه، گال ریشه و توقف رشد ریشه هم از علایم عمومی تغذیه نماتدها است. اینگونه ریشه ها قادر به جذب مؤثر رط

ادامه مطلب  
دانلود برنامه سالانه جدید طرح تدبير بصورت کامل


 برنامه سالانه و تقویم اجرایی برنامه در قالب ورد می باشد  که براساس استانداردهاي اعلام شده وزارت آموزش و پرورش توسط  مدرسین برنامه  تدبير نوشته شده است .فهرست مطالب موجود در این برنامه کامل و جامعفصل یک : مقدمه مقدمه    سند تحول بنيادين آموزش و پرورش    برنامه در افق چشم انداز اهداف دوره ابتدایی   اهداف طرح تدبير    فصل دوم : مشخصات آموزشگاه    الف – شناسنامه آموزشگاه :    ب- امکانات و تجهیزات :    ج- مشخصات فیزیکی مدرسه :    د ) نهادهاي فرهنگی ، علمی ، هنری و مذهبی مرتبط با مدرسه :    فصل سوم : نیروی انسانی    1 – مشخصات مدیر و کادر اداری :&nb

ادامه مطلب  
دانلود یازده 10 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدنی الزام به تنظیم سند رسمی مال منقول الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل الزام به تحویل مبیع مقوم به انضمام كلیه خسارات قانونی الزام به تحویل مبیع مقوم به انضمام كل


دانلود یازده 10  فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدنی الزام به تنظیم سند رسمی مال منقول الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل الزام به تحویل مبیع مقوم به انضمام كلیه خسارات قانونی الزام به تحویل مبیع مقوم به انضمام كلیه خسارات قانونی قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شورای حل اختلاف رای دادگاه با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (Doc)10 صفحه با قابلیت ویرایش و چاپ در دسترس شماست.برای دانلود فرم از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید. 1- 

ادامه مطلب  
ترجمه مقاله به کارگیری مدل سازی نوبت دهی در تحلیل درمان بیمار گزینشی با استفاده از تدبير زمان انتظار بیشینه


فرمت فایل: word (قابل ویرایش)، تعداد صفحات: 21 صفحه    چکیدهبسیاری از سامانه هاي بهداری عمومی در تلاش برای رفع فهرست هاي طولانی انتظار برای درمان بیمار گزینشی هستند. کشور هاي مختلف با روش هاي گوناگون به این مسئله پرداخته اند، و یکی از این راه هاي جالب توجه، تضمین زمان انتظار بیشینه است. این روش که در سال 2002 در دانمارک معرفی گردید، این حق را برای بیمار قائل می شود تا در صورتی که سامانه ی بهداری عمومی قادر به ارائه ی خدمات در تضمین زمان انتظار بیشینه ی مشخص شده نباشد، فرد می تواند در بیمارستان هاي خصوصی موجود در دانمارک یا بیمارستان هاي خارج از کشور تحت معالجه قرار گیرد. اگرچه این موهم از جهاتی قابل توجه به نظر می رسد، اما بسیاری از سهام داران

ادامه مطلب  
تحقیق در موردچرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهاي تولیدی


        نوع فایل: wordقابل ویرایش:10  صفحه مقدمه:آنچه در سازمانها مزیت رقابتی ایـــجاد می كند، بهره وری به معنای بكارگیری و تركیب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره وری همانند سایر مولفه ها و فرآیندهاي نرم افزاری سازمانی از الزامات كار سازمانی است كه در ذات و خمیرمایــه بهره وری بهبود نهفتـــه است و مشروعیت بهره وری در بهبود و اصلاح آن است. استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری موجب مــــی گردد كه بهره وری به صورت یك فرآیند دائمی ارتقا یابد و مسیر بهره وری مشخص و بسترسازیهاي لازم صورت گیرد. حركت بهره وری لازمه رشد و پیشرفت سازمان بوده و به نهادی شدن امر بهبود در نظامهاي مختلف سازمانی منجر خواهد شد. در این مقاله به برخی راهكارهاي عملی استقرار چرخه مد

ادامه مطلب  
مدیریت تحول سازمانی


عنوان: مدیریت تحول سازمانیقالب بندی: WORDتعداد صفحه: 20این تحقیق در مورد مدیریت تحول سازمانی می باشد که مولفه ها ، ویژگی ها و روش هاي این موضوع را بیان می نماید. این تحقیق به دانشجویان رشته مدیریت و دیگر رشته هاي مرتبط پیشنهاد می گردد.مقدمهتحول در ارتباط با افراد به معنی شبیه دیگران شدن نیست بلكه به مفهوم مانند خود شدن ، رشدكردن، غنی شدن و متبلور ساختن توانائی ها بوسیله تجربه و تدبير است.در ارتباط با سازمانها كه مجموعه افراد می باشند تحول باز هم به مفهوم تغییر از طریق كسب تجربه و تدبير است.فرایند تحول در سازمانها متأثر از تجربیات و اهداف جدید است.معمولاً سازمانها به رشد و توسعه خود از طریق افرادی ادامه می دهند كه در سازمانهاي دیگر تجربه كرده اند و به اندازه كافی جرأت دارند كه از این تجربیات در جهت ایجاد تحول در سازمان ا

ادامه مطلب  
كودتای 28 مرداد 1332


عنوان:كودتای 28 مرداد 1332قالب بندی:wordتعداد صفحات:40 قسمتهايی از متنگزیده سندی از اسناد امنیت ملی آمریكا، كتاب الكترونیكی شماره 28   چند روز پیش در یكی از گشت هاي خود در دریای بیكران اینترنت در سایت اسناد امنیت ملی آمریكا[i] سند بسیار مهمی را از كودتای 28 مرداد 1332 آمریكایی و انگلیسی در ایران مشاهده كردم. این سند بتازگی و با تلاش فراوان و پیگیری هاي قضایی اداره اسناد امنیت ملی مجوز انتشار دریافت كرده و برای اولین بار در 16 آپریل 2000 برابر 28 فروردین 1379 در مقاله ای در روزنامه نیویورك تایمز[ii] مطرح و اسناد آن در شبكه جهانی اینترنت در معرض دید جهانیان قرار گرفت. این سند نكات جالب و تازه ای را درباره كودتای 28 مرداد 1332 برملا می كند كه تاكنون نسبت به آن اطلاع درستی در دست نبوده است. درباره این سند دو تن از ایران شناسان آمریك

ادامه مطلب  
مقاله سند و اقسام آن با فرمت ورد word


مقاله سند و اقسام آن با فرمت ورد wordتوضیحات :مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. این مقاله به معرفی سند و انواع آن می پردازد. فهرست مطالب :فصل اول: سند و اقسام آنمبحث اول: تعریف سندمبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمیبند اول: سند عادی و تعریف آنبند دوم: سند رسمی و تعریف آنبند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی استبند چهارم: انواع سند رسمیالف: انواع سند از حیث نوع و ماهیتب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلیبند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمیبند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) چرا مدیریت استراتژیک؟


 این پاور پوینت دارای 197 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ارائه شما می باشد
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت
فایل پاور پوینت چرا مدیریت استراتژیک؟  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
محتواب برخی از اسلاید ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
4مدیریت استراتژیکچرا مدیریت؟
چرا مدیریت استراتژیک ؟
5 چرا مدیریت؟دو نقش بیشتر در زندگی انسان وجود ندارد:
نقش فعال
نقش فعال داشتن در زندگی بخصوص در زندگی اجتماعی در گرو عقلانی عمل كردن و استفاده بهینه از امكانات، توانمندی ها و ظرف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > 
logo-samandehi